Zaproszenie Pracodawców do współpracy

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Młodzi - skuteczni na rynku pracy” w zakresie aktywizacji zawodowej. W związku z tym mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy, dzięki której pozyskają Państwo odpowiednich oraz wartościowych pracowników. Założeniem projektu jest z jednej strony wsparcie pracodawców z regionu w procesie pozyskania kadry (odpowiadającej ich oczekiwaniom i potrzebom), a z drugiej pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia w znalezieniu pracy na otwartym rynku pracy. Pracownikiem może zostać wyłącznie młoda kobieta w wieku 15-29 lat pozostająca bez zatrudnienia, nie uczestnicząca w kształceniu/szkoleniu stacjonarnym i zamieszkująca w jednym z trzech powiatów: złotoryjskim, kłodzkim, lwóweckiego.

Korzyści ORGANIZACYJNE dla Pracodawców

 1. Dobór odpowiedniego kandydata do potrzeb Państwa firmy.
 2. Redukcja czasu i kosztów związanych z procesem rekrutacji i selekcji przyszłych pracowników.
 3. Możliwość sprawdzenia umiejętności pracownika przed jego zatrudnieniem.
 4. Utrzymywanie kontaktu z pracodawcą, w celu bieżącego monitorowania satysfakcji z podjętej współpracy oraz pozyskanego personelu.
 5. Inne wsparcie w zależności od indywidualnych uzgodnień, którego celem będzie zatrudnienie uczestnika.
 6. Promowanie pracodawców, którzy skorzystali ze wsparcia w pozyskaniu pracowników (w tym zaoferowali im trwałe zatrudnienie), jako wyróżniających się polityką personalną otwartą na zatrudnienie osób bezrobotnych oraz aktywną współpracą przy realizacji strategii przeciwdziałania bezrobociu w regionie.
 7. Pozyskanie wartościowego pracownika.

Korzyści FINANSOWE dla Pracodawców – łącznie ok. 22 400 ,00 zł / uczestnika

 1. INYDWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE w oparciu o identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia – dokonana zostanie analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdemu Uczestnikowi doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania.,

 • Wsparcie w wysokości ok. 1 200,00 zł / uczestnika
 1. POKRYCIE KOSZTÓW SZKOLENIA + EGZAMINU PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA, (także osoby zgłaszającej się do pracodawcy w ramach samodzielnego poszukiwania pracy), a nie posiadającej kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu. Koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi średnio 2000,00zł brutto. Pokrycie kosztów egzaminów – ok. 450,00zł, stypendium szkoleniowe ok. 1300,00 zł /200h szkolenia, zwrot kosztów dojazdów na szkolenie ok. 300 zł za okres całego szkolenia.

  • Wsparcie w wysokości ok. 5 000 zł / uczestnika
 1. ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA NOWEGO PRACOWNIKA – pracodawca może zaoszczędzić ok. 7.500,00 zł brutto – średnia wartość jednego 4-miesięcznego stażu. Stypendium stażowe w wysokości ok. 1.500,00 zł netto dla stażysty. Pokrycie kosztu wstępnych badań lekarza medycyny pracy, śr. 50,00zł, ubezpieczenie NNW 50,00 zł,, ZUS 425,75 zł.

  • Wsparcie w wysokości ok. 7 500,00 zł / uczestnika
 1. POŚREDNICTWO PRAC – każdy Uczestnik otrzyma kilka ofert pracy.

  • Wsparcie w wysokości ok. 1 000,00 zł / uczestnika

 1. WSPARCIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW – dodatek relokacyjny dla osób podejmujących zatrudnienie u pracodawcy poza miejscem zamieszkania - 50 km (możliwość wsparcie jedynie części uczestników projektu).

  • Wsparcie w wysokości ok. 7 700,00 zł / uczestnika

Zapraszamy pracodawców, instytucje, jednostki samorządowe do zatrudnienia uczestników naszego projektu w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Nawiązując z nami współpracę otrzymacie Państwo dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań wymierne wsparcie, które pozwoli pozyskać, przygotować i zatrudnić pracownika.

Oczekiwany przez nas minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu stażu/zatrudnienia subsydiowanego, to:

 1. na umowę o pracę min. 3 m-c przynajmniej na ½ etatu

 2. na podstawie umowy cywilno-prawnej, spełniającej łącznie dwie następujące przesłanki:

 • umowa zawarta na okres minimum trzech miesięcy

 • wartość umowy cywilno-prawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. Przez wartość umowy należy rozumieć wartość całej umowy cywilno-prawnej

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do zgłaszania ofert pracy, w tym zapotrzebowania na pracownika poprzez wypełnienie załączonej ankiety.

  INFORMACJA PRACODAWCY do projektu „Młodzi - skuteczni na rynku pracy

Informacje dotyczące Pracodawcy

Nazwa pracodawcy

 

Adres pracodawcy

 

Numer telefonu

 

E-mail

 

Strona www

 

NIP

 

REGON

 

Osoba wskazana do kontaktu przez Pracodawcę (imię i nazwisko)

 

Stanowisko

 

Numer telefonu

 

E-mail

 

Informacje dotyczące proponowanego miejsca pracy

Nazwa stanowiska pracy

 

Ogólny zakres obowiązków / rodzaj wykonywanej pracy

 

liczba wolnych miejsc pracy dla danego stanowiska

…………

W tym dla osób niepełnosprawnych

……………..

Wnioskowana liczba kandydatów

. stażystów

Miejsce świadczenia pracy

 

zmianowość i godziny pracy

 

Możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu/zatrudnieniu subsydiowanym

TAK

NIE

Preferowana forma zatrudnienia

 umowa o pracę

umowa zlecenia

Okres zawarcia umowy1

 

Wysokość wynagrodzenia dla nowozatrudnionego pracownika (miesięcznie brutto w pln)

 

Wymagania wobec kandydata do pracy

Wykształcenie

 

Kierunek / specjalność

 

Uprawnienia / umiejętności

 

Doświadczenie

 

Inne

 

Uwagi, pozostałe informacje:

 

Podpis i pieczęć przedstawiciela Pracodawcy: ………………………………………………………

Oczekiwany minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu stażu/zatrudnienia subsydiowanego:
 1. na umowę o pracę min. 3 m-c
 2. na podstawie umowy cywilno-prawnej, oczekiwane jest spełnienie łącznie dwóch następujących przesłanek:
  • umowa zawarta na okres minimum trzech miesięcy
  • wartość umowy cywilno-prawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. Przez wartość umowy należy rozumieć wartość całej umowy cywilno-prawnej